Why Search Terms Help Advertise About

Условия на услугата


Общи условия
Пари
Ресурси
Сигурност
Отвори нова кутия
 

Общи условия
Second-Box предоставя безплатно пощенски кутии. Този услуга е безплатна и ще остане такава и за в бъдеще. Страницата на Second-Box не съдържа рекламни банери и потребителите на нашата услуга няма да получават рекламни писма от нас, освен ако към писмото има прикрепен депозит за защита от SPAM. От друга страна ние си запазваме правото да ви изпращаме писма с техническа информация без да прикрепяме към тях нито такси, нито депозити.

Пари
Когато получавате пари от друг потребител на системата вие дължите такса в размер на 9%. Тази такса ние взимаме за поддръжка на системата. Когато теглите нари от електронния си портфейл, то вие дължите такса отново в размер на 9%. Тази такса ние взимаме за да покрием разходите по обслужване на транзакциите. Ако теглите, то може да трябва да заплатите и допълнителна такса зависеща от начина по-който сте решили да изтеглите парите си. За подробности относно начините за теглене на пари и дължимите такси, погледнете на Портфейл.

Когато получите пари от друг потребител, то вие не можете веднага да ги изтеглите, но можете да ги използвате за плащане на такси и депозити към други потребители. За да се изтеглят пари получени от друг потребител, трябва да се изчака да минат шест месеца от получаването им. До изтичането на този срок парите ще стоят в графа Бъдещи. Съжаляваме за това неприятно ограничение, но се налага да го наложим, за да се предпазим от измами. В бъдеще се надяваме да облекчим или да премахнем това ограничение.

Парите в графа бъдещи могат и да бъдат анулирани в случай, че потребителя, който ги е изпратил е използвал кредитна карта по некоректен начин или поради друга некоректност.

Ако сте внесли пари в електронния си портфейл, то тези пари няма да са в графата бъдещи, а ще могат веднага да се изтеглят. При това теглене вие дължите гореспоменатите такси за теглене, независимо от това, че парите са внесени от вас самия.

Когато прикрепяте пари като депозит за защита от SPAM, то тогава тези пари ще бъдат временно блокирани до момента, в които получателят на писмото не реши съдбата на този депозит. Ако депозита ви бъде върнат, то парите ще се върнат изцяло във вашия електронен портфейл без да ви се удържа никаква такса. Ако получателя на писмото прецени, че сте му загубили времето и ви глоби, то тогава тези пари ще преминат от вашия портфейл в неговия, като при това таксата от 9% ще бъде взета от получателя, а не от вас.

Когато прикрепите пари към писмо като депозит за защита от SPAM, вие приемате, че получателя има право да ви глоби в размера на тази сума. В този случай вие нямате право да се сърдите на получателя, да искате обяснение за решението му да ви глоби и да искате глобата да се анулира. Дори получателя да размисли и да реши да ви върне глобата, то той няма да получи платените на нас 9% такса и ако използва нашата система за да ви изпрати обратно парите, то вие ще платите при това 9%. Тоест при едно такова взимане и връщане на пари, вие ще загубите 17.2% от сумата.

В случай, че глобявате някого, като взимате прикрепения към писмото депозит за защита от SPAM, то вие се задължавате да не се сърдите на изпращача и да не търсите друга компенсация за загубеното си време. Вие приемате, че изпращача има право да ви пише отново, а вие си запазвате правото да го глобите отново, ако не харесате писмото му.

Когато един потребител изисква такса за изпращане на писмо и когато вие прикрепите такава такса към писмото си до него, то в този случай парите от таксата директно преминават от вашия портфейл в неговия, като при това таксата от 9% ще бъде взета от получателя, а не от вас. Таксата за изпращане на писмо не се връща обратно. Ако един потребител изисква такса за изпращане на писмо, то тази такса се изисква от всички, които му пишат, независимо дали са в списъка на приятелите му.

Ресурси
Има ограничение на някой от системните ресурси. Например, размера на пощенската ви кутия, както и броя на писмата, които можете да пратите до външни потребители за една седмица. Тези ограничения се налагат за да се предпазим от недобросъвестни потребители. Точните стойности на тези ограничения зависят от това колко пари имате в портфейла си и от кога сте наш потребител. Ние си запазваме правото да променяме едностранно тези стойности.

Сигурност
Second-Box не е банка и не начислява лихва на парите във вашия електронен портфейл. Освен това, тези пари не са застраховани. Възможно е някой да разбере паролата ви и да присвой тези пари или парите ви да бъдат откраднати или загубени по друг начин. В такъв случай вие не можете да търсите отговорност от Second-Box, а само от извършителя на престъплението. Поради липсата на застраховка и лихва, ние препоръчваме, да не държите големи суми в електронния си портфейл.

Съдържанието на вашите писма е конфиденциална информация и четенето или използването на тази информация по какъвто и да е друг начин е престъпление, което се преследва от закона. Възможно е някой да разбере паролата ви или по друг начин и да се добере до съдържанието на ваше писмо. В такъв случай вие не можете да търсите отговорност от Second-Box, а само от извършителя на престъплението.

Вашият първи e-mail адрес, който сте използвали когато сте се регистрирали в Second-Box е конфиденциален и няма да се съобщава от нас на никого, по никакъв повод.

Останалата информация, която сте дали за себе си при регистрацията ще считаме за публична. Такава информация е името ви, пола, страната, Second-Box адреса. Всеки ще може да получи тази информация, ако сте се включили в e-mail указателя. Дори да не сте се включил в този указател, част от тази информация може да бъде получена от този които знае Second-Box адреса ви.

Друг вид конфиденциална информация е съдържанието на електронния ви портфейла и поведението ви в системата. Тази информация не може да се разпространява, но може да се използва от Second-Box за статистика и за автоматично определяне на група потребители, които да получат дадено рекламно писмо. Например, ако имате повече пари в електронния си портфейл и ако по-рядко глобявате рекламни съобщения, то вероятността да попаднете в групата от получателите на дадена реклама, е по-голяма. Рекламодателя, няма да разбере, че сте в групата на получателите на писмото, дори ако го глобите задържайки анти-SPAM депозита. Ще разбере, че сте получател само, ако му отговорите на рекламното писмо.


Запазваме си правото, да променяме условията на услугата Second-Box.