Pay in Draw See Send to Shop Receipts

 
Внеси в портфейла


Можете да внасяте във вашия портфейл по различни начини. Изберете най-удобния и най-изгодния за вас начин:

Чрез SMS (само за България)
Внеси 10 за около 30 стотинки.

Чрез телефон или SMS
През DaoPay внеси 20 стотинки за около един лев.

С кредитна карта (през 2CheckOut.com)
Внеси $2.50 за $2.95 или $20 за $19.95.

Чрез купуване на Strawberry Prolog
Внеси $10 за $12.95.